Milí Svobodní,

ve Svobodných jsem už od roku 2010. Za těch několik let jsem absolvovala pěknou řádku kampaní a pomáhala s mnoha akcemi. Postupem času jsem se stala z řadové opoziční zastupitelky radní okresního města. Vzhledem k dosavadnímu úsilí i času stráveného na hájení Svobodných a především našich idejí, mi budoucnost strany není lhostejná.

Stojíme nad propastí, ze které nás nedostanou další domnělí mecenáši, opakování filozofických frází ani zachránce zvenčí. Naší cestou je prezentace úspěšných komunálních zástupců a odborníků v jednotlivých oblastech. Musíme sami pracovat a ukázat voličům, že jsme to stále my, kteří chtějí malý stát, nízké daně a minimum byrokracie.

Právě proto jsem se rozhodla zapojit. Dovolte mi oznámit, že se ucházím o funkci předsedkyně naší strany. Mám strategii a jasný plán, jak změnit věci k lepšímu - a nejsem sama. Velmi mě těší, že po mém boku stojí schopní lidé. Společně se mnou tvoří koncepci úspěšní brněnští zastupitelé Pavel Mises i David Pokorný.

„Musíme se vrátit ke kořenům. Méně státu, více občanům...

„Dosavadní politické zkušenosti zúročím pro vedení strany...

Moje vize

Byli jsme vždy stranou odborníků a tak nás vnímala široká veřejnost. Dokázali jsme vzbudit pozornost neobvyklým druhem kampaní i konkrétními návrhy, jak snížit náklady státu. Musíme zpět ke kořenům, kde odbornost byla základním pilířem.

Musíme se opět zaměřit primárně na ekonomická témata, ve kterých jsme si jistí a která naše členy spojují. Nízké daně, byrokratická zátěž, malý stát, transparentnost a investice do veřejných statků mají být naše klíčová témata.

Jako právnička si osvojím do odborné gesce právě téma snižování byrokracie. Projekty typu "úřady na zrušení" budou znovu naší výkladní skříní. Byrokraty jen těžko změníme, můžeme však změnit legislativu. Byrokraté totiž existují z toho důvodu, že existují právní předpisy, jejichž plnění byrokratům zajišťuje jejich pracovní místo. Bez nich by si museli najít užitečnější zaměstnání.

V politice je pro mě nejdůležitější slušnost, transparentnost a zejména to, že politika se dělá pro lidi. Věřím v demokracii a v lidi. Věřím, že lidé jsou ve své přirozenosti dobří a dobro chtějí i pro ostatní. Zlé věci dělají jen tehdy, pokud se bojí o své životy. Proto politici v žádném případě nemohou v lidech podněcovat strach či dokonce nenávist. Naopak, hájit by měli onu slušnost, morálku a spravedlnost. A právě takoví by měli být Svobodní, moderní demokratická pravicová strana postavená na slušnosti a úctě k druhým s výbornými odbornými znalostmi.

Svobodní potřebují restart vnitřní i směrem k voličům. To si žádá spousty práce, energie i času. Proto jsem se rozhodla být předsedkyní na plný úvazek. 

„Ideologie Svobodných je nenahraditelnou na politické mapě ČR...

Moje cesta

Narodila jsem se v roce 1990 do nefalšované československé rodiny a od malička žila v Hodoníně, kde jsem také chodila na gymnázium. V roce 2015 jsem úspěšně dokončila magisterské studium práva a právní vědy na Masarykově univerzitě.  V roce 2016 jsem se vdala a rok poté se mi narodila dcera Sára. Ve volném čase chodím ráda do přírody, trávím čas s blízkými, pracuji v sadu, tancuji, zpívám, chodím do kina na evropské filmy a dokumenty, čtu a to zejména české exilové spisovatele.

Ve Svobodných jsem od roku 2010. Aktivní členkou jsem se stala v roce 2014 před volbami do Evropského parlamentu, při kterých Svobodní zaznamenali svůj největší politický úspěch. Ještě v tom samém roce jsem se stala v Hodoníně zastupitelkou.  Největším úspěchem bylo odvolání tehdejší starostky Grouové za hnutí ANO, kterého jsme dosáhli z opozičních lavic po tvrdém jednání a tlaku na vedení radnice. Po čtyřech letech strávených v opozici jsme zejména díky tomuto úspěchu obhájili mandát a já se stala radní okresního města. V roce 2017 jsem byla také místopředsedkyní Svobodných a předtím i poté členkou republikového výboru strany. 

Do Svobodných mě přivedlo pravicové smýšlení a postoj k Evropské unii. Chci suverénní stát s nízkými daněmi a malou byrokratickou zátěží, který však spolupracuje s dalšími evropskými státy a který respektuje svobodu, práva, jedinečnost, ale i odpovědnost každého člověka. Politiku však považuji za umění možného, a proto nejsem z těch, co jen neustále opakují poučky o ideálním fungování státu. Politika a zákony se tvoří v reálném čase a v situaci, kterou musí reflektovat. Nemůžeme čekat, že během jednoho či pár let otočíme fungování naší země o sto osmdesát stupňů. Jako politici musíme lidem předkládat realistické vize, a zároveň vidět dál než za jedno funkční období. Musíme předkládat postupné kroky, které přivedou naši zemi k maximálnímu ekonomickému růstu a svobodě.

„Odvolání starostky Grauové mě naučilo jednat tvrdě ...

Klíčové projekty

Profesionální PR tým

Vytvoříme profesionální PR tým, který bude zodpovědný za propagaci strany navenek. Tiskový mluvčí a dlouhodobá práce se zástupci médií je nutná pro politický úspěch. Kompletní PR plán zde.

Odborná agenda

Každý člen předsednictva bude mít svojí agendu, ve které se bude vzdělávat formou školení, kurzů i přednášek a především publikovat na dané téma.

Zdroj informací

Nebudeme pouze komentátory, ale budeme mít vlastní výstupy. Sestavíme tým zodpovědný za analýzu sněmovních a senátních tisků.

Regionální síť zastupitelů

Vyčleníme 150.000,- ročně na propagaci zastupitelů, kteří jsou páteří strany dokazující naši politickou relevanci. 

Návrat do ulic

Musíme být opět známí jako aktivisté, kteří se nebojí svůj názor říkat nahlas, a to i v ulicích. Vždy to byla možnost, jak se dostat do médií a oslovit voliče.

Reorganizace strany

Dlouhodobě upadá schopnost efektivně fungovat v rámci strany, ta potřebuje výraznou reformu. Hlavním úkolem bude vyřešit fungování kanceláře a osekat potřebné výdaje.

Zázemí pro členy

Komunikace se členy je prioritní. Po každém zasedání ReP zveřejníme video, ve kterém vysvětlíme o čem jsme právě jednali.
Vrátíme "Týden očima Svobodných".

Zpět ke kořenům

Základními pilíři Svobodných jsou malý stát, nízké daně a snížení byrokracie. Pojďme prosazovat témata, které nás spojují a odsunout ty konfliktní. 

„Úspěšné absolvování oboru právo mi dodává potřebnou odbornost...

Kandidáti na místopředsedy strany, kteří spoluvytváří plán pro Svobodné

Ing. David Pokorný

Vystudoval fyzikální inženýrství a nanotechnologie na Vysokém učení technickém v Brně, kde dále navázal svou pedagogickou a výzkumnou činností. Dlouhodobě se zajímá především o problematiku dopravy. Mediální pozornosti se mu dostalo především díky boji proti rezidentnímu parkování, odmítání úsekového měření a boji proti předraženým zakázkám bývalého náměstka Matěje Hollana. V současnosti je magistrátním zastupitelem města Brna. Jakožto místopředseda Svobodných by se věnoval především vytvoření struktury komunálních zastupitelů a průběžné kampani. Díky dosavadní politické práci by zúročil také vztahy s dalšími politickými subjekty. 

Komunální zastupitelé jsou důležitým pilířem pro budoucnost strany. Jako místopředseda se budu věnovat vybudování jejich fungující struktury. Zároveň se zaměřím na průběžnou kampaň, která se díky skvělému týmu daří v Brně. Nemůžeme s aktivitou čekat do voleb, musíme vyjít do ulic, netradičně oslovovat voliče a vlastní iniciativou si získávat potřebnou pozornost médií i občanů. Pojďme znovu prezentovat malý stát!

  • Zastupitel města Brna
  • Místopředseda a zakladatel spolku Brno autem
  • Člen Republikového výboru
  • Dlouhodobý krajský předseda Svobodných
  • Člen představenstva Teplárny a.s. a Technologický park a.s.

Ing. Mgr. Pavel Mises

Vystudoval obor Aplikovaná informatika na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity a obor Finance na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti působí jako ředitel výzkumu v Liberálním institutu a soustředí se na témata ekonomie a finančních trhů. Podílel se na vydání významných ekonomických knih, mimo jiné díla Liberalismus a Socialismus od Ludwiga von Misese a Svoboda volby od Miltona Friedmana. Byl také poskytovatelem služeb bývalých europoslanců Petra Macha a Jiřího Payna. Nyní vykonává funkci zastupitele největší brněnské městské části Brno-střed. Jako místopředseda by se zabýval především otázkou vnitřní struktury a reorganizace strany.

Svobodní nyní potřebují nejvíce konzolidaci. To znamená zjistit, jaké máme aktuálně zdroje a možnosti je efektivně využít. Vždy jsme se pyšnili inovativními způsoby a nízkými náklady na získávání voličů, avšak po zisku mandátu europoslance jsme začali plýtvat zdroji. Z pozice místopředsedy budu řešit především vnitřní reorganizaci, aby opět vše hladce fungovalo a naši zástupci měli zasloužený servis. 

  • Zastupitel městské části Brno-střed
  • Ředitel výzkumu Liberálního institutu
  • Člen Republikového výboru
  • Poskytovatel služeb europoslanců Svobodných
  • Místopředseda dozorčí rady Brněnské komunikace a.s.

DĚKUJI ZA VAŠI PODPORU!